MDD Hareketi’nden Çin Komünist Partisi’ne 100.Yıl Kutlama Mesajı

MDD Hareketi’nden Çin Komünist Partisi’ne 100.Yıl Kutlama Mesajı

MDD Hareketi’nden Çin Komünist Partisi’ne 100.Yıl Kutlama Mesajı

Milli Demokratik Devrim Hareketi, Çin Komünist Partisi’nin 100.yılına özel kutlama mesajı yayınladı.

MDD Hareketi adına Mehmet Bedri Gültekin tarafından, Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliğine gönderilen mesajda “Partinizin canlı 100.yıl kutlama etkinliklerini ve zaferlerle dolu tarihini başta genç nesiller olmak üzere, tüm milliyetlerinden Çin milletine tanıtma çabalarınızı takdirle izliyoruz. Çin milletinin ÇKP’ye verdiği canlı ve enerjik destek ve duyduğu büyük güven; Partinizin, tüm milleti ülkenin efendisi haline getirme hedefini gerçekleştirdiğini açıkça gösteriyor. Partinizin geliştirdiği sosyalist demokrasi ve hukukun egemenliğine dayalı yönetişim sistemi, toplumun tüm kesimlerinin yaratıcı inisiyatifini daha da güçlendirdiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Ülkenizin Kovit-19 salgınına karşı kazandığı çarpıcı zafer bunun açık kanıtıdır” denildi.

MDD Hareketi tarafından gönderilen mesajın devamında şunlara yer verildi. “Partiniz, ülkedeki yoksulluk sorununu çözmüş, orta halli refah toplumunu inşada önemli adımlar atmış ve 400 milyon insanı orta gelir refah düzeyine yükseltmiş, halkın %87’sinin kendi sahibi olduğu konutlarda oturmasını sağlamış, işsizlik sorununa karşı başarılı önlemler geliştirerek, tüm halkı dünyanın en mutlu halklarından biri haline getirmiştir. ÇKP’nin önderliği ve halkın büyük desteği olmaksızın, tüm bunların başarılması hayal olurdu. ÇKP önderliğindeki hükümetinizin gelişmekte olan ülkelerin kalkınma çabalarına, özellikle Afrika ülkelerine gösterdiği kazan-kazan temelli bilge yaklaşım ve bu ülkelerin hegemonyacılığa karşı mücadelelerine verdiği destek, dünyanın ileriye doğru yürüyüşüne büyük bir katkıdır.

Partinizin bütün dünya ülkelerine ve tüm insanlığa önerdiği; “İnsanlığın Ortak Kader Topluluğunu İnşa Edelim” gerçekçi çağrısını; zamanın ruhunu yansıtan değerli bir katkı olarak görüyoruz. 

 

Değerli Arkadaşlar,

Partinizin dünyanın en kalabalık ülkesinde, Çin gerçekliğine uyumlu teorilerle sosyalizmi başarıyla inşa etmesi, aynı zamanda Bilimsel Sosyalizmin evrensel hazinesine büyük bir katkı oluşturuyor. Partiniz, Bilimsel Sosyalizmin yol göstericiliğinde ısrar ederek ve halka dayanarak büyük işler başarmıştır. ÇKP, Bilimsel Sosyalizmi Çin gerçekliği ile birleştirerek, önderliğini yaptığı çeşitli pratiklerin derslerini özetleyerek, kolektif önderliğinin bilgeliğini yansıtarak her ikisi bir diğerini tamamlayan birbirleriyle uyumlu iki büyük teorik sistem kurmuştur: Mao Zedung Düşüncesi ve Çin’e Özgü Sosyalizm Düşüncesi.

Merkezinde Mao Zedung’un bulunduğu Birinci kuşak kolektif önderlik, Çin halkını kurtarmış ve ayağa kaldırmış; sosyalizmin inşasında ve ülke inşasında sağlam temelleri atmıştır. Mao Zedung sonrasında geçen 45 yıl içinde ÇKP, kollektif önderlik ilkesini uygulamaya devam etti. Bilimsel Sosyalist ideolojiyi Çin’in koşullarına yaratıcı bir şekilde uygulamayı sürdürdü ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni dünyanın en büyük ekonomisi haline getirmeyi başardı. Bugün de Partinizin güçlü bir biçimde etrafında birleştiği Genel Sekreter Xi Jinping önderliğindeki kolektif önderliğin yönetiminde; “Yeni Dönemin Çin'e Özgü Sosyalizm Düşüncesi”nin tanımladığı 5 büyük hedefin gerçekleştirilmesiyle; Çin’in ve tüm dünyanın çehresinin ölçüde değiştirilmesine büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz.

 

Değerli Arkadaşlar,

Partinizin özellikle sosyalist partiler arası ilişkilerde geliştirdiği yeni eşitlikçi ilkeler ve uygulama MDD Hareketi’mizde takdirle karşılanmaktadır. MDD Hareketi’miz önümüzdeki dönemde Partiniz ile ilişkileri daha kapsamlı bir şekilde geliştirmek arzusundadır. MDD Hareketimiz, iki değerli milletlerimiz ve hükümetlerimiz arasında gelişen ekonomik, diplomatik, kültürel—stratejik işbirliği ilişkilerine, büyük önem vermekte, ülkenizin Bir Kuşak Bir Yol Projesi (Yeni İpek Yolu) ve Türkiye’nin Orta Koridor İpek Yolu projesinin birleştirilmesinin büyük fırsatların keşfine yol açacağına inanmaktadır.

 

Değerli Arkadaşlar,                     

İşçi sınıfı ve insanlığın özgürleşmesi yüce ortak davamızın önünde yeni ve parlak bir gelecek bulunuyor. Bu inançla ÇKP’nin 100. Kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutluyor, Genel Sekreter Xi Jinping önderliği etrafında birleşmiş ÇKP’nin daha da büyük zaferler kazanacağına inanıyoruz. Bu vesile ile sizler aracılığı ile zengin bir kültüre ve bilgeliğe sahip olan cömert ve fedakâr Çin milletine saygılarımızla birlikte daha büyük mutluluklar temenni ediyoruz.

 

Yaşasın Türkiye’nin ve Çin’in emperyalist hegemonyacılığa karşı dayanışması!

Yaşasın Sosyalizm Davamız!

Yaşasın Dostluğumuz!

Yaşasın Türk ve Çin Milletlerinin Dostluğu!”